Jeg havde den store fornøjelse at dække den nationale cykelkonference 2016 i Odense.

Den nationale cykelkonference afholdes hvert forår forskellige steder i Danmark og arrangeres i et samarbejde mellem årets værtskommune(r), Cyklistforbundet og Vejdirektoratet. Konferencen er en platform for to dages vidensudveksling, erfaringer og inspiration på cykelområdet for kommunale planlæggere og teknikere og alle andre med interesse for cykelpolitik og cykelfremme.

Min opgave bestod af at tage stemningsfulde billeder i løbet af dagen, samt levering af billeder i løbet af dagen, der kunne bruges på sociale medier.